OLYMPIC KREYEL SPORT

1973

Wedstrijdverslag Post New Entry

OLKS - SPORTVRIENDEN 03-08-2019

Posted by olympickreyelsport on August 5, 2019 at 1:50 AM

3 augustus en het was eindelijk weer zover,we mochten terug de wei op.

Tegenstander van dienst was - of waren Sportvrienden uit Hechtel,niet de meest lastige tegenstander maar toch wel eentje die het ons in een vrij recent verleden onverwacht moeilijk hadden gemaakt,afwachten dus.

Temeer daar er toch een aantal afwezigen waren en we niet zeker waren of we een valabel elftal zouden kunnen samenbrengen,geen Raf,geen Eddy,geen Steff,,geen Björn,
geen Chris,om er maar enkele te noemen,gelukkig is met het vertrek van Senne het vermogen om via "duistere" achterpoortjes aan vaardige vervangspelers te geraken niet verdwenen. Jochem,een zware erfenis torsend,heeft goed opgelet toen de meester (Senne dus) het hem allemaal voordeed en hij kweet zich op deze eerste speeldag na de zomerstop uitstekend van zijn eerste taak,hij kreeg enkele waardige vervangers zover het shirt van OLKS te dragen.

Gevolg van deze actie was dat er enkele mensen geslachtofferd moesten worden,logischerwijze waren dit de "ouden van dagen" zijnde Bérke,Chrisje en Jean.

Wim floot de wedstrijd op gang in een kolkende Kreyelse arena waarnaar een kleine 65000 man de weg hadden gevonden,net voor de wedstrijd had het nog even wat geregend zodat er wat extra zuurstof in de lucht hing.

Sportvrienden mochten aftrappen maar lang konden ze niet genieten van het eerste balbezit,OLKS voerde de druk onmiddellijk op , het moge duidelijk zijn hier stond een hoop gretigheid op het terrein,Koen,sedert een aantal maanden gestopt met roken was daar een sprekend voorbeeld van,hij joeg de tegenstand op dat het een lieve lust was,helaas werden
de nadelen ook snel duidelijk,Koen liep slag om slinger buitenspel,gewoon door de vermeerdering van lichaamsvolume zijner.

Dit weerhield Kreyel er niet van nadrukkelijk baas te zijn en de Hechtelse doelman enkele keren aan het werk te zetten,vooralsnog liet deze zich niet verschalken.

OLKS hield Sportvrienden ver weg van het eigen doel,ik vermoed dat het balbezit 70/30 was en resultaat kon dan ook niet uitblijven,de Joeri probeerde het nog eens met een lob,
helaas te ver,een schot van diezelfde de Joeri schroeide de vuisten van de bezoekende doelman,Koen en Daan op hun beurt mochten aanleggen maar ook zij konden de goalie niet
 in verlegenheid brengen,Jochem leek de kans te krijgen,de ruimte was er
doch Jochem twijfelde iets te lang en zijn schot werd een te hard balletje tussendoor...
Onze nieuwelingen,Glen en Lennert hadden zich inmiddels voortreffelijk geïntegreerd 
in de Kreyelse elf

en onder hun impuls werd een actie opgezet ,Lennert wist Glen te bereiken die met een gemeten balletje tussendoor de Joeri het spreekwoordelijke straatje instuurde,
de Joeri,het overzicht behoudend wist aan de tweede paal de volledig vrijstaande Jochem
te bereiken,mede door het gat dat Koen naar het centrum spurtend voor hem trok,
dit keer kende Jochem geen genade en hij bewees dat hij zowel naast als op het veld raak
kan schieten,1 - 0 en dat was oververdiend,het stadion kolkte.

Tussendoor waren de sportvrienden even gevaarlijk geweest,1 keer konden ze dreigen toen een vrij trap slechts een halve meter langs de kooi van Marnik hobbelde,voor de rest hielden Maurits en Lennert vanachter alles goed gesloten,als de tegenstand al voorbij Dieter geraakte,voorwaar geen sinecure.

Olks was nu helemaal los en Daan wist dadelijk de 2 - 0 tegen de touwen te duwen,helaas werd zijn doelpunt wegens voorafgaand buitenspel afgevlagd,dit was slechts uitstel van executie,want toen de tandem Rodin - Dieter - Rodin de rechterflank een zoveelste keer oprolden kon Daan uiteindelijk de voorzet toch afronden en stond er een iets comfortabelere
2 - 0 op de bordjes,OLKS was nimmer in gevaar geweest en hoe gaat dat dan,
Maurits ging in jeugdige overmoed een beetje achterover leunen (wat kon ons immers gebeuren...?),hij verslikte zich enigszins in de bal en hun kwieke pocketspeler was er als de kippen bij om dit euvel af te straffen en Marnik met een lob het nakijken te geven,2 - 1,
het zag er plots weer anders uit. OLKS,niet al te aangeslagen ging evenwel op zijn elan verder en nam de wedstrijd terug in handen,Dieter soleerde naar een bijna zeker doelpunt maar liet na het effectief aan te tekenen,er waren nog enkele schuchtere pogingen van Glen,
Rodin en de Joeri maar gerust werd er uiteindelijk met een 2 - 1 voorsprong.

Aan het beging van de tweede helft kwamen inmiddels de ouderen in de ploeg,
Bérke en Chrisje werden op de backpositie geponeerd wijl Jean in het middenveld postvatte.

De tweede helft ving aan zoals de eerste ophield met balbezit en druk naar voren
van een hevig fel en gretig Kreyel,na 2 minuten had de 3 - 1 een feit moeten zijn,Jean,
mooi aangespeeld na een combinatie Dieter - Jochem deed alles goed,zijn tegenstander
in de wind zetten,helaas,de afwerking was waarlijk zwak,de mensen in de tribune achter doel moesten zich hoeden voor diens plaatsbal die enkele meters naast doel zeilde.

Kreyel ging gewoon door,buiten enkele verre voorzetten kwamen Sportvrienden immers niet meer in de buurt van ons doel,Marnik plukte alles met de glimlach en als er al eens een afvallene bal bleef hangen waren daar nog altijd Lennert en Maurits om alle gevaar te bezweren.

De inbreng en kunde van Bérke en Chrisje,alsmede hun ervaring deed zich al dadelijk gevoelen,onder hun impuls werd de balcirculatie nog opgevoerd en liepen Sportvrienden achter een schier ongrijpbare bal.

Bérke bediende bij zo'n actie de Joeri die behield het overzicht maar de overigens uitstekende bezoekende doelman liet zich niet vangen,het bleef 2 - 1.

Even later ging de Joeri zelf de actie aan,met naar binnen snijden schoot er iets in 's mans dij en een trieste aftocht was zijn deel. OLKS was een beetje aangeslagen maar toen sprak Jochem de gevleugelde woorden "mannen,nu allemaal voor de Joeri" en de daad werd meteen bij het woord gevoegd,Lennert,de vervanger van de Joeri sneed op pass van Bérke (weer hij) de linkse flank af,mooie verre teruglegger op de volledig vrijstaande Jean maar die besloot de wenkende kans een tiental centimeter over het bezoekende doel.Nu kon Chrisje natuurlijk niet achterblijven en hij bediende Koen op diens rechterflank,dito voorzet en dit keer werd het inzenden van Jean van de lijn gekeerd,tegenslag.

Stilaan werd het echter tijd om te oogsten en toen Jean Koen met een balletje op maat nog eens afzonderde slaagde Jochem er in om Koens voorzet af te werken,3 - 1 en Jochems tweede van de namiddag, (jongens staat die scherp zeg).

Nog was het echter niet gedaan want even later kwam Koen in schietpositie,na aangeven van Dieter besloot Koen echter wild en hoog over.Inmiddels bleef onze verdediging quasi werkloos en dus besloot Maurits nog eens een beetje door te dekken,dit keer met succes want door zijn actie kon Jean een verre vrije ren naar het vijandige doel aanvatten,(toch een beetje zijn handelsmerk als ik zo vrij mag zijn),maar zelfs dit kreeg hij niet afgewerkt want ipv de ren te vervolledigen poogde hij de doelman te verslaan met een verre lob,dat dit gigantisch mis ging hoef ik niet te zeggen.

Toch was er bij OLKS geen enkele speler die uit de toon viel,allen speelden ze een sterke wedstrijd,Jean kreeg andermaal een goede mogelijkheid toen Koen hem bediende na een zoveelste verwoestende raid op onze rechterflank,helaas kon hij wederom niet afronden zodat het voor hem het festival van gemiste kansen werd.De volgende mogelijkheid was er een voor Rodin,maar ook hij kon de verlossende 4 - 1 niet voorbij de doelman schieten.Lennert slaagde daar even later wel in,Rodin kon na stevig doorjagen een Sportvriend de bal afhandig maken,Lennert sneed naar binnen vanop de linkerflank en legde bal in het mandje,
4 - 1,wedstrijd gespeeld.

Kreyel ging evenwel niet achterover leunen en zette nog steeds door,pogingen van Dieter,Daan en Glenn (de laatste twee ingekomen na een applausvervanging voor Koen en Jochem) werden onschadelijk gemaakt.

Na een zoveelste doorjagen van Rodin kwam Jean andermaal in balbezit,handig omspeelde hij zijn tegenstander en leek dan te kijken hoe de 5 - 1 aan te tekenen,Rodin aanspelen,
of de wachtende Daan,of ........zover liet Wim het niet komen en hij floot de wedstrijd en
dit (ik weet het mensen) uiterst lijvig verslag naar de geschiedenis. OLKS won zijn eerste wedstrijd van de zomer met een dik verdiende 4 - 1,een score die gezien de vele kansen
veel hoger had moeten oplopen.

OLKS - Sportvrienden 4 - 1

Jochem 1 - 0

Daan 2 - 0

Sportvriend 2 - 1

Jochem 3 - 1

Lennert 4 - 1

Toeschouwers: 64931

JB

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

0 Comments